About Ear Cushion & Ring Foam

SKU: 43299-01

SKU 43299-01
Brand Plantronics
Shipping Weight 0.5000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.200m
Shipping Cubic 0.004000000m3