About Ear Cushions, Foam (2)

SKU: 43937-01

SKU 43937-01
Brand Plantronics
Shipping Weight 0.5000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.200m
Shipping Cubic 0.004000000m3