About Double, shuttered un-equipped box for 90 degree keystone jack

SKU: DA205SH

SKU DA205SH
Brand Amdex
Shipping Weight 0.1000kg
Shipping Width 0.100m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.100m
Shipping Cubic 0.001000000m3