(NHU-UAP-AC-M)

SKU NHU-UAP-AC-M
Brand Ubiquiti
Shipping Weight 0.7000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.050m
Shipping Cubic 0.002000000m3